ارز دیجیتال ورلدکوین

ورلدکوین، یک سیستم منحصر به فرد و پیشرفته است که برای فراهم کردن دسترسی عادلانه به اقتصاد جهانی طراحی شده است. این پروژه، با تمرکز بر غیرمتمرکز بودن خود، توسط اعضای جامعه جهانی کنترل می‌شود، به گونه‌ای که هیچ نهاد مرکزی نقشی در آن ایفا نمی‌کند و تصمیمات مهم توسط اعضای جامعه اتخاذ می‌شود.