حباب در فارکس چیست؟

در اقتصاد، حباب در فارکس قیمتی یک پدیده پیچیده و بی‌منطق است که معمولاً با افزایش ناشی از انتظارات غیر واقعی و شایعات بی‌اساس در بازار شکل می‌گیرد. این پدیده، زمانی رخ می‌دهد که ارزش یک کالا یا دارایی به طور ناعادلانه و بدون دلیل منطقی، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که قیمت آن به شدت از ارزش واقعی و ذاتی آن جدا می‌شود.