معرفی و برسی رمز ارز باب

ارز باب، به طور کلی، به عنوان یکی از موجودات مفهومی در دنیای رمزارزها به وجود آمد. او یک نماد از عشق و اعتیاد است، با تعداد زیادی طرفدار که از معدود تا ملیون‌ها نفر متغیر است.